Kanun, afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturma amacıyla mimari yapılarınızı yeniden yapılandırıyoruz.